Ez a termék több színben is elérhető
Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételéhez regisztráció szükséges.
Ha már regisztráltál, itt be tudsz lépni.
Email:
Jelszó:
Elfelejtetted a jelszavad?
Biztosan törölni kívánod?


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Frill Prints Kft. (2094 Nagykovácsi, Boglya utca 30.).

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A szolgáltatás igénybevételét megkönnyítendő a látogatók számítógépén cookie-t helyez el az adatkezelő. A cookie elhelyezésének megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják.

A regisztráció során kötelező a felhasználónak megadnia teljes nevét, email címét és jelszavát. Csak ezen adatok megadásával rendelhetők meg a Frill Prints által kínált termékek.

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a Frill Prints Kft. a személyes adatait kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, ha jelszava illetéktelen személy tudomására jutott és régi jelszavának törlését kéri. A jelszó módosítását a felhasználó bármikor megteheti a Saját fiók/Jelszó megváltoztatása menüpont alatt.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.

A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a felhasználó azonosítása, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó maga bármikor töröltetheti a rendszerből, a Kapcsolat menüpontban elérhető szolgáltatás segítségével küldött emailben. Az azonosítás érdekében ehhez a felhasználónak be kell jelentkeznie. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a felhasználó szolgáltatás igénybevételi jogosultságát az üzemeltető – a felhasználási feltételekben foglaltak szerint - megtiltja.

A hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az üzemeltetéssel megbízott Mimóza Kommunikációs Kft. (1126 Böszörményi út 20-22.), mint adatfeldolgozó (Avtv. 2.§ 16. pont) munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A felhasználók jogai

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén. Az adattörlés módja, hogy a Kapcsolat menüpont alatt megjelenő üzenő rendszeren keresztül kéri a felhasználó adatai törlését. Az adatok törlésére az igény beérkezésétől számított 24 órán belül sor kerül.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatfeldolgozó 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverein tárolja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a honlap Kapcsolat menüpontjában elhelyezett bejelentő felület segítségével. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, illetve az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján.